ແກ້ງລິດ

ແກ້ງລິດ

ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງແອດ 9 ກິໂລແມັດ. ເປັນແກ້ງພະລານຫີນ (ນ້ຳແອດ) ທີ່ມີວາມຍາວ ປະມານ 100 ແມັດ, ກວ້າງ ປະມານ 40 ແມັດ, ມີທາງລົດເຂົ້າເຖິງ...
ວັງສະຫງວນ

ວັງສະຫງວນ

ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງແອດ ເປັນວັງສະຫງວນນໍ້າແອດ ທີ່ມີປາຫຼາຍເປັນພິເສດ, ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງເມືອງແອດ ການເຂົ້າເຖິງນັ້ນ ແມ່ນຍ່າງ ຫຼື ຂີ່ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່...
ຕາດລຸນ

ຕາດລຸນ

ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງວຽງທອງ 9 ກິໂລແມັດ. ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກ ທີ່ມີຄວາມງາມ ປະກອບມີຫຼາຍຊັ້ນ, ມີຄວາມຍາວ ປະມານ 300 ແມັດ, ມີພະລານຫີນກວ້າງ, ນ້ຳໃສ ແລະ ປາຫຼາຍ ເປັນແຫຼ່ງທຳມາຫາກິນຂອງຊາວບ້ານ ໃນບໍລິເວນນັ້ນ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງ ບໍລິເວນນ້ຳຕົກຕາດໄດ້ແຕ່...
ສວນອຸທິຍານຫີນຕັ້ງ

ສວນອຸທິຍານຫີນຕັ້ງ

ຕັ້ງຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 64 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈາກເສັ້ນທາງເລກ 6 ເຂົ້າໄປ 5.70 ກິໂລແມັດ ນັບເປັນເວລາຊ້ານານກວ່າ 1500 ປີ ຜ່ານມາແລ້ວ, ຢູ່ເທິງສັນພູສູງ ທີ່ປົກຄຸ້ມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ອັນອຸດົມສົມບູນ ຂອງແຂວງຫົວພັັນນີ້ ຍັງມີມະນຸດກຸ່ມໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ຮູ້ກົກເຄົ້າຕົ້ນກຳເນີດ ແນ່ຊັດວ່າ...
ຕາດສະເຫຼີ້ຍ

ຕາດສະເຫຼີ້ຍ

ຕາດສະເຫຼີ້ຍ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງທາງຜ່ານ ບ້ານສະເຫຼີ້ຍ ແລະ ບ້ານໂພນໄຊ ເສັ້ນທາງເລກ 6 ຊໍາເໜືອ ຫາ ຊຽງຂວາງ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 36 ກິໂລແມັດ. ນໍ້າຕົກຕາດສະເຫຼີ້ຍ ມີລັກສະນະເນີນ ທີ່ບໍ່ສູງປານໃດ ແຕ່ມີຄວາມຍາວ ປະມານ 100 ກວ່າແມັດ, ບ່ອນກວ້າງສຸດປະມານ 10 ແມັດ. ລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ...