ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫົວພັນ ສະຫລຸບ ການແຂ່ງຂັນ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ

ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫົວພັນ ສະຫລຸບ ການແຂ່ງຂັນ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫລຸບ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ 5 ປີ (2016 -2020) ແລະ ປະກາດເນື້ອໃນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຮອດປີ 2025 ຂອງພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ...