ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແຂວງ ຫົວພັນ

ສະຫາຍ ວັນໄຊ ແພງຊຸມມາ

ສະຫາຍ ເພີດ ມາປັນຍາ

ສະຫາຍ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ

ສະຫາຍ ພົ/ວ ສຸລິນພອນ ຄຳພະຈັນ

ສະຫາຍ ພຸດພັນ ແກ້ວວົງໄຊ

ສະຫາຍ ພອນສຸກ ອິນທະວົງ

ສະຫາຍ ຮິນທອງ ດວງຈັນສຸກ

ສະຫາຍ ວົງເພັດ ກຽນສິງຮັກ

ສະຫາຍ ພັອ ແອນ ອຸ່ນອານົງນຸດ

ສະຫາຍ ຄອນປະພັນ ເລືອງສີຈັນທອງ

ສະຫາຍ ນາງ ລ້ອງຄຳ ພອນມີໄຊ