ຕອນເຊົ້າວັນທີ23 ມັງກອນ 2023 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປະກາດອະໄພຍະໂທດ ປ່ອຍຕົວນັກໂທດກ່ອນກໍານົດ ຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 104 ວ່າດ້ວຍ ການປ່ອຍຕົວກ່ອນກໍານົດໂດຍມີເງື່ອນໄຂ.