ພະແນກ ສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງທຶນການສຶກສານອກແຜນສົກຮຽນ 2023-2024 ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ

ການເຄື່ອນໄຫວ, ພະແນກ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ແຈ້ງທຶນການສຶກສານອກແຜນສົກຮຽນ 2023-2024 ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ. ທ່ານໃດ ຫຼື ນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມ7 ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນປະກອບເອກະສານແລ້ວກຽມຕົວໄປຮຽນເລີຍ (ບໍ່ມີການສອບເສັງຄັດເລືອກໃດໆທັງສິ້ນ)ການປະກອບເອກະສານກໍ່ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບແນະນຳໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ
– ສົນໃຈລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ຕາມໂມງລັດຖະການ.
064312051 ຫ້ອງການ
02058002999 ທ່ານ ເພັງຈັນ ແກ້ວດວງຄຳ