ພະແນກ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ ພິທີພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງແຂວງເຫງະອານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ

ການເຄື່ອນໄຫວ, ພະແນກ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2023 ເວລາ 8:00 ນາທີ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ສກຂ ຫົວພັນ, ພະແນກ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ
ພິທີພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ສກຂ ຫົວພັນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງແຂວງເຫງະອານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ