ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຫົວພັນສາໍເລັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກຄົບຮອບ50ປີ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດຄົບຮອບ 24 ປີ

ການເຄື່ອນໄຫວ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 24 ປີ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຄົບຮອບ 50 ປີຄັ້ງວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ສວນແກ້ວຫຼັກເມືອງ ເມືອງຊຳເຫນຶອແຂວງຫົວພັນ