ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ການເຄື່ອນໄຫວ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 7- 9 ມິຖຸນາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຫ້ອງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງຊໍາໃຕ້, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການກຸ່ມບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 3 ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ SCI ຜູ້ຮັບ ເໝົາກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດ STC ຮັບເໝົາວຽກງານອະນາໄມຊີວະມວນສານ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນາໄມຊີວະມວນສານ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 3 ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 3 ຈໍາກັດ; ນໍາທີີມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຫຼ້າຊ້ອຍ ສໍພາບມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ກວດກາຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ວິຊາ ການພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຕິດ ຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍຸ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການອະນາໄມເຂື່ອນ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນການອະນາໄມຊີວະມວນສານ.