ຖ້ໍາທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງວຽງໄຊ. ສາມາດຍ່າງທ່ຽວຊົມໄດ້. ຖ້ຳທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ ຊື່ຖ້ຳຍ່ອງຊອງ ເພິ່ນໄດ້ອາໄສຢູ່ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ ໃນປີ 1964 -1965 ເຖິງປີ 1973 ເວລານັ້ນ ທ່ານເປັນກົມການເມືອງສູນກາງພັກ.