ຖ້ຳທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງວຽງໄຊ, ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫັວນ ໄດ້ເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ ໃນປີ 1964-1973 ແລະ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ. ລົດໃຫ່ຍ, ລົດຈັກ ສາມາດໄປມາສະດວກ, ມີເຄື່ອງ Audio-Tour. ພາຍໃນເທດສະບານ ມີຕະຫຼາດ, ມີຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກີິນດື່ມ ແລະ ມີຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ.