ຖ້ຳທ່ານ ໄຟດ່າງ ລໍເບຼຍຢາວ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຕັ້ງຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 2 ກິໂລແມັດ. ມີທາງລົດຜ່ານໜ້າຖ້ຳ. ຖ້ຳ ທ່ານ ໄຟດ່າງ ລໍເບຼຍຢາວ ຊື່ຖ້ຳເງີິນ. ໃນປີ 1964-1973 ທ່ານ ໄຟດ່າງ ລໍເບຼຍຢາວ ເປັນກຳມະການ ແນວລາວຮັກຊາດ.