ຖ້ຳທ່ານ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຕັ້ງຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງວຽງໄຊ. ຖໍ້າທ່ານ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ ແມ່ນຖ້ຳກໍຄາຍ, ເພິ່ນໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ ໃນປີ 1964 -1973 ເວລານັ້ນ, ທ່ານເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທ. ລົດໃຫ່ຍ, ລົດຈັກສາມາດໄປມາສະດວກ, ມີເຄື່ອງ Audio-Tour ແລະ ມີຫ້ອງນ້ຳ.