loader image

ຖ້ຳທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 200 ແມັດ. ຖ້ຳທ່ານ ພູມີ ວົງວີຈິດ ຊື່ວ່າຖ້ຳລວກຟາດ. ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ ໃນປີ 1964-1973 ເວລານັ້ນ, ທ່ານເປັນກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ລົດໃຫ່ຍ, ລົດຈັກສາມາດໄປມາສະດວກ, ມີເຄື່ອງ Audio-Tour.