ແຂວງຫົວພັນຍິນດີຕ້ອນຮັບ ງົດ​ງ​າມ​ພູ​ຜາ ນ້ຳ​ມ່າ​ສ່ອງ​ໃສ ວຽງ​ໄຊ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຜ້າ​ໄໝຊຳ​ໃຕ້ ຫິນ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ເມືອງ ຖິ່ນ​ພູ​ສາມ​ເຊົ່າ ຄົກ​ເຂົ້ານ້ຳ​ລິນ ແຜ່ນ​ດິນ​ວິ​ລະ​ຊົນ

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ ທ່ານ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ຕໍ່​ເວບ​ໄຊ​

 

ສະບາຍດີທ່ານ ຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື:

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງ ທີ່ແຂວຫົວພັນ ໄດ້ມີໂອກາດເປີດສູ່ໂລກກວ້າງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນທົ່ວໂລກ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການພັດທະນາແຂວງຫົວພັນ ແນ່ນອນວ່າຜູ້ອ່ານ, ຜຸ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນ ອາດຈະເຂົ້າມາເບີ່ງເວບໄຊຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ມີຊ່ອງທາງໃຫ້ທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍກົງໄດ້ ທາງໂທລະສັບ ຫຼຶ ອີ່ເມວ.

ທ້າຍນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ, ຫວັງຢ່າງຍີ່ງວ່າ ຜູ້ອ່ານ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ ຈະໝູນໃຊ້ຂໍ້ມູນໄປໃນທາງທີ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຕຳນິຕິຊົມຈາກທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໃຫ້ເວບໄຊ້ຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ນັບມື້ສົມບູນຂື້ນ.